Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Aly Waninge

Aly Waninge

Lector Hanzehogeschool Groningen, management team AW EMB
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens Hanzehogeschool ben ik lid van het Managementteam en ik ben als co-promotor betrokken bij verschillende promotieonderzoeken binnen de Academische Werkplaats EMB, waaronder: motorische activering, participatie en Kwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met EMB.

Wat wil je bereiken?

Voldoen aan de behoefte uit de praktijk aan theoretisch gebaseerde en wetenschappelijk onderbouwde kennis, wat betreft diagnostiek en behandeling. Ik voel me erg betrokken bij de doelgroep van mensen met visuele, (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperking, in de praktijk en in de wetenschap. Ik ben gedreven om bij te dragen aan het genereren van nieuwe kennis binnen een gedegen wetenschappelijk proces waarin ook naasten en professionals participeren.Naar het teamoverzicht