Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Nieuws

Datum: 23-09-2020

Interview Nicole van den Dries in Vakblad VROEG

Collega Nicole van den Dries (promovenda, zorgprofessional en moeder-van) is geïnterviewd door Vakblad VROEG. We mochten het artikel ook publiceren via onze kanalen. 
Lees meer
Datum: 13-09-2020

Onderzoek: Digitaal op bezoek

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met beperkingen veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen: In maart mochten bewoners plotseling geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet van familie. Ook mochten bewoners niet bij familie en vrienden op bezoek. Het advies luidde dat in plaats van fysiek op bezoek te gaan, mensen elkaar zoveel mogelijk konden bellen. Via een beeldverbinding zouden ze elkaar dan ook kunnen zien.


Lees meer
Datum: 13-09-2020

Oproep: Familie en zorgprofessionals gezocht voor onderzoek over dementie

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, waardoor dementie prominenter aanwezig is in de gehandicaptenzorg. Voor mensen met EMB en met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek. Daarom is een onderzoeksproject opgezet. Onderzoeker Maureen Wissing zoekt familieleden en zorgprofessionals om mee te helpen bij dit onderzoek.
Lees meer
Datum: 29-06-2020

2019: een jaar boordevol ontwikkelingen en resultaten

Ons jaarverslag over 2019 is verschenen!! In 2019 hebben we belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn op volle sterkte gekomen, waarmee de slagkracht en kennisontwikkeling is vergroot. Dat lees je allemaal in ons jaarverslag! Blader ‘m eens door en lees hoe we kennis over EMB vanuit ervaring, praktijk en wetenschap bij elkaar brengen. 

Lees meer
Datum: 24-06-2020

Innovatief: keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs

Collega Dinette van Timmeren is benaderd voor een interview door de mensen van het Programma Volwaardig Leven (VWS), over de keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs. Naar hun mening een innovatief voorbeeld voor de gehandicaptensector.

Lees meer
Datum: 22-06-2020

Oproep: ouders en zorgprofessionals gezocht voor onderzoek obstipatie bij mensen met EMB

Marjolijn Wagenaar zoekt ouders en zorgprofessionals voor de volgende fase in het onderzoek ‘Een verstopt probleem’, naar obstipatie bij mensen met EMB. Het betreft een Delphi-panel: deelnemers krijgen open vragen via een digitale vragenlijst, met de mogelijkheid om extra opmerkingen te plaatsen. Helpt u mee?
Lees meer
Datum: 22-06-2020

Spreken vanuit 3 rollen

Eén van de drie keynote sprekers op het congres Pronkjewailtjes uut Noorden dd 27 februari was collega Nicole van den Dries-Luitwieler. Als promovenda, als ervaringsdeskundige en als zorgprofessional sprak ze vanuit deze drie rollen. “De focus van mijn verhaal lag op de waardering van de kennis van ervaringsdeskundigen binnen het wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer
Datum: 21-06-2020

Coronacrisis: leed, zorgen maar ook veerkracht

Coronacrisis voor mensen met verstandelijke beperking en hun naasten: leed, zorgen maar ook veerkracht. Aly Waninge schreef  er een blog over.
Lees meer
Datum: 04-06-2020

Onderzoek naar kwaliteit van leven van naasten

Hoe wordt (de kwaliteit van) het leven beïnvloed, ten tijde van een persoonlijke of wereldwijde crisis, maar ook in het 'normale' dagelijks leven?
Lees meer
Datum: 17-05-2020

Implementatiesubsidie voor producten De Krachten Gebundeld

Goed nieuws voor het project De Krachten Gebundeld voor een gezonde leefstijl: ZonMw heeft het project een implementatiesubsidie toegekend! Hiermee kunnen we de producten uit De Krachten Gebundeld een laatste verbeterslag geven en breed beschikbaar maken.
Lees meer
Datum: 20-02-2020

Interview met Annette van der Putten Specifieke begeleiding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Annette van der Putten vertelt in het magazine van de afdeling Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen over de samenwerking tussen ouders, zorginstellingen en onderzoekers binnen de Academische Werkplaats EMB.
Lees meer
Datum: 14-01-2020

Top 10 onderzoeksagenda

Door ouders is een 'Top 10' onderzoeksagenda samengesteld. Lees hier hoe die Top 10 eruit ziet!
Lees meer
Datum: 13-01-2020

Oproep voor gezinnen

Lees meer
Datum: 06-01-2020

Startsymposium Academische Werkplaats EMB

Vrijdag 15 november 2019 vond het eerste symposium van de Academische Werkplaats EMB plaats in Zwolle. Na een feestelijke aftrap en de lancering van de website hebben in totaal 100 collega’s uit het veld en ouders kennis gemaakt met elkaar in de verschillende onderzoeken van de Academische Werkplaats EMB:
Lees meer