Kennisvragen Covid-19

CC

Nieuws

Datum: 10-02-2021

Groei-wijzer (Z)EVMB: hoe krijgen adolescenten met (Z)EVMB meer invloed op hun eigen leven?

De Groei-wijzer (Z)EVMB helpt ouders en professionals om samen na te denken over hoe adolescenten met (Z)EVMB op de weg naar volwassenheid meer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven en actiever betrokken kunnen worden bij dagelijks activiteiten, zowel thuis als op school of dagbesteding. 
Lees meer
Datum: 03-02-2021

Literatuurstudie Contact in Coronatijd

Hoe ervaren mensen in een woonvoorziening, hun naasten, begeleiders en managers het digitale contact in coronatijd? Een literatuuronderzoek is een eerste stap om hier antwoord op te krijgen. 
Lees meer
Datum: 03-02-2021

In gesprek met broers en zussen van kinderen met EMB

De speciale positie van  broers en zussen van kinderen met EMB is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. De Academische Werkplaats heeft eerder onderzoek gedaan naar de rol en positie van broers en zussen. Binnen dit nieuwe project ligt de focus op het gesprek tussen broers en zussen van kinderen met EMB en hun ouders. 
Lees meer
Datum: 02-02-2021

Internationaal onderzoek Snoezelen

Snoezelen wordt in de praktijk veel gebruikt, maar we weten nog te weinig over de effecten. Daarom is een internationaal onderzoek opgezet naar de toepassing van snoezelen bij mensen met (zeer) ernstige en meervoudige beperkingen. We beginnen in Nederland. 

Lees meer
Datum: 25-01-2021

Landelijke krachtenbundeling Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen een feit!

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.
Lees meer
Datum: 19-01-2021

Onderzoeksproject Contact in Coronatijd

Sinds de uitbraak van Corona is het bezoeken van woonlocaties minder mogelijk. Andere manieren van contact hebben hun intrede gedaan om toch contact te kunnen hebben, zoals beeldbellen, filmpjes, facetimen en andere vormen van digitaal contact. Het onderzoeksproject 'Contact in Coronatijd' is op zoek naar ervaringen. 
Lees meer
Datum: 12-01-2021

Ronde 2: Help ons met het samenstellen van de Kennisagenda EMB - oproep voor zorgprofessionals

Kennis waar de praktijk echt behoefte aan heeft. Dat is het uitgangspunt van de Kennisagenda EMB. In oktober vroegen we aan zorgprofessionals om aan te geven welke dringende vragen en problemen leven in de dagelijkse praktijk. Veel van jullie hebben ons hiermee geholpen en veel verschillende thema’s en onderzoeksonderwerpen genoemd, waarvoor dank! Nu is het tijd voor de volgende ronde: fase 2 van het onderzoek. Help je mee? Het maakt niet uit of je wel of niet mee hebt gedaan aan de eerste fase van het onderzoek, je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!

Lees meer
Datum: 08-12-2020

Ouders gezocht voor opzet onderzoek 'Contact in coronatijd'

Voor het onderzoek naar digitaal bezoek willen we graag ouders van mensen met een ZEVMB vinden, die meedenken over de informatiebrief en wellicht over de vragenlijst die we een grote groep willen voorleggen.

Lees meer
Datum: 06-12-2020

Inzet ervaringsdeskundigheid: waar hebben we het over?

Hoe zou het zijn als ouders, broers, zussen en andere naasten van mensen met (Z)EMB  samen met wetenschappers onderzoek zouden doen? Junior onderzoeker Wietske Verhagen is in augustus begonnen met een verkennend onderzoek naar het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de onderzoeken vanuit de Academische Werkplaats EMB.


Lees meer
Datum: 06-12-2020

Slotsymposium De Krachten Gebundeld uitgesteld

Pak de agenda er even bij: Het online slotsymposium van De Krachten Gebundeld is verplaatst naar vrijdag 23 april 2021, van 9.30 – 13.30 uur. De Krachten Gebundeld gaat over een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Datum: 01-11-2020

Onderzoek effecten muziektherapie

Dit onderzoek gaat over de vraag of, en de manier waarop muziektherapie bijdraagt aan de participatie van volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
Lees meer
Datum: 01-11-2020

Ontwikkeling praktijktool voor een gezonde leefstijl

Het onderzoek De Krachten Gebundeld heeft subsidie ontvangen om praktijktools te ontwikkelen. Dat gaat uiteraard in samenwerking met de praktijk. De vraag van onderzoeker Annelies Overwijk aan zorgprofessionals is dan ook: Wat vind jij handig om op je werkplek te hebben zodat je mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking beter kunt ondersteunen bij gezonde voeding en beweging?
Lees meer
Datum: 01-11-2020

COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen

In onze nieuwsbrieven hebben we de afgelopen maanden verwezen naar de COVID-19 vragen waar vanuit Associatie Academische Werkplaatsen antwoord op is gegeven. Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (NTZ) publiceerde een artikel waar onder meer Annette van der Putten aan meeschreef. "Alleen samen krijgen de academische werkplaatsen de kennisvragen beantwoord."

Lees meer
Datum: 20-10-2020

Boek: Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen – herwerkte 2e editie

Het boek ‘Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen - Handvatten voor een kwaliteitsvol leven’ van  Bea Maes en Carla Vlaskamp is verschenen bij uitgever Acco. Een groot aantal medewerkers van Academische Werkplaats EMB heeft hier aan meegeschreven.

Lees meer
Datum: 13-10-2020

Promotie Gineke Hanzen

Participatie is belangrijk voor iedereen. Ook voor volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Collega Gineke Hanzen promoveert 26 oktober 2020 op het onderzoek naar dit onderwerp.

Lees meer
Datum: 05-10-2020

Oproep voor zorgprofessionals: bepaal samen de Kennisagenda EMB

De Academische Werkplaats EMB is op zoek naar professionals die werkzaam zijn met mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen. Stuur ons jullie meest dringende vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk en bepaal samen met ons de Kennisagenda EMB! 

Lees meer
Datum: 23-09-2020

Interview Nicole van den Dries in Vakblad VROEG

Collega Nicole van den Dries (promovenda, zorgprofessional en moeder-van) is geïnterviewd door Vakblad VROEG. We mochten het artikel ook publiceren via onze kanalen. 
Lees meer
Datum: 13-09-2020

Onderzoek: Digitaal op bezoek

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met beperkingen veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen: In maart mochten bewoners plotseling geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet van familie. Ook mochten bewoners niet bij familie en vrienden op bezoek. Het advies luidde dat in plaats van fysiek op bezoek te gaan, mensen elkaar zoveel mogelijk konden bellen. Via een beeldverbinding zouden ze elkaar dan ook kunnen zien.


Lees meer
Datum: 13-09-2020

Oproep: Familie en zorgprofessionals gezocht voor onderzoek over dementie

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, waardoor dementie prominenter aanwezig is in de gehandicaptenzorg. Voor mensen met EMB en met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek. Daarom is een onderzoeksproject opgezet. Onderzoeker Maureen Wissing zoekt familieleden en zorgprofessionals om mee te helpen bij dit onderzoek.
Lees meer
Datum: 29-06-2020

2019: een jaar boordevol ontwikkelingen en resultaten

Ons jaarverslag over 2019 is verschenen!! In 2019 hebben we belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn op volle sterkte gekomen, waarmee de slagkracht en kennisontwikkeling is vergroot. Dat lees je allemaal in ons jaarverslag! Blader ‘m eens door en lees hoe we kennis over EMB vanuit ervaring, praktijk en wetenschap bij elkaar brengen. 

Lees meer
Datum: 24-06-2020

Innovatief: keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs

Collega Dinette van Timmeren is benaderd voor een interview door de mensen van het Programma Volwaardig Leven (VWS), over de keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs. Naar hun mening een innovatief voorbeeld voor de gehandicaptensector.

Lees meer
Datum: 22-06-2020

Oproep: ouders en zorgprofessionals gezocht voor onderzoek obstipatie bij mensen met EMB

Marjolijn Wagenaar zoekt ouders en zorgprofessionals voor de volgende fase in het onderzoek ‘Een verstopt probleem’, naar obstipatie bij mensen met EMB. Het betreft een Delphi-panel: deelnemers krijgen open vragen via een digitale vragenlijst, met de mogelijkheid om extra opmerkingen te plaatsen. Helpt u mee?
Lees meer
Datum: 22-06-2020

Spreken vanuit 3 rollen

Eén van de drie keynote sprekers op het congres Pronkjewailtjes uut Noorden dd 27 februari was collega Nicole van den Dries-Luitwieler. Als promovenda, als ervaringsdeskundige en als zorgprofessional sprak ze vanuit deze drie rollen. “De focus van mijn verhaal lag op de waardering van de kennis van ervaringsdeskundigen binnen het wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer
Datum: 21-06-2020

Coronacrisis: leed, zorgen maar ook veerkracht

Coronacrisis voor mensen met verstandelijke beperking en hun naasten: leed, zorgen maar ook veerkracht. Aly Waninge schreef  er een blog over.
Lees meer
Datum: 04-06-2020

Onderzoek naar kwaliteit van leven van naasten

Hoe wordt (de kwaliteit van) het leven beïnvloed, ten tijde van een persoonlijke of wereldwijde crisis, maar ook in het 'normale' dagelijks leven?
Lees meer
Datum: 17-05-2020

Implementatiesubsidie voor producten De Krachten Gebundeld

Goed nieuws voor het project De Krachten Gebundeld voor een gezonde leefstijl: ZonMw heeft het project een implementatiesubsidie toegekend! Hiermee kunnen we de producten uit De Krachten Gebundeld een laatste verbeterslag geven en breed beschikbaar maken.
Lees meer
Datum: 20-02-2020

Interview met Annette van der Putten Specifieke begeleiding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Annette van der Putten vertelt in het magazine van de afdeling Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen over de samenwerking tussen ouders, zorginstellingen en onderzoekers binnen de Academische Werkplaats EMB.
Lees meer
Datum: 14-01-2020

Top 10 onderzoeksagenda

Door ouders is een 'Top 10' onderzoeksagenda samengesteld. Lees hier hoe die Top 10 eruit ziet!
Lees meer
Datum: 13-01-2020

Oproep voor gezinnen

Lees meer
Datum: 06-01-2020

Startsymposium Academische Werkplaats EMB

Vrijdag 15 november 2019 vond het eerste symposium van de Academische Werkplaats EMB plaats in Zwolle. Na een feestelijke aftrap en de lancering van de website hebben in totaal 100 collega’s uit het veld en ouders kennis gemaakt met elkaar in de verschillende onderzoeken van de Academische Werkplaats EMB:
Lees meer

Archief nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2021

////////////////////////////////////////

Nieuwsbrieven Academische Werkplaats EMB 2020 

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief mei 2020 

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen van de Academische Werkplaats EMB? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.