Kennisvragen Covid-19

CC

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Kinderen en volwassenen met EMB hebben te maken met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en zintuiglijke en motorische problemen. Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. De beperkingen zijn voor het 18e levensjaar ontstaan.

We spreken van een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden en een ernstige motorische beperking: een beperkte arm- en handfunctie en ze zijn afhankelijk van hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen.

Mensen met EMB hebben met elkaar gemeen dat ze voor alle activiteiten van het dagelijks leven afhankelijk zijn van anderen, ondanks hun grote onderlinge verschillen.

Max_Alvares_Vega-foto_2 Foto door Max Alvares Vega