Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Kinderen en volwassenen met EMB hebben te maken met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en zintuiglijke en motorische problemen. Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. De beperkingen zijn voor het 18e levensjaar ontstaan.

We spreken van een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden en een ernstige motorische beperking: een beperkte arm- en handfunctie en ze zijn afhankelijk van hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen.

Mensen met EMB hebben met elkaar gemeen dat ze voor alle activiteiten van het dagelijks leven afhankelijk zijn van anderen, ondanks hun grote onderlinge verschillen.

Max_Alvares_Vega-foto_2 Foto door Max Alvares Vega