Kennisvragen Covid-19

CC

Academische Werkplaats EMB: bijdragen aan een waardevol leven

De Academische Werkplaats EMB wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen.

Lees meer over AW-EMB Neem contact op

Laatste onderzoeken

Lees meer over Zie je mijn pijn?

Zie je mijn pijn?

Onderzoeker: Annemieke Enninga
Samenwerkingspartner: Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo
Lees meer
Lees meer over Bewegen op maat

Bewegen op maat

Samenwerkingspartner: Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo
Lees meer

Visie

Kinderen en volwassenen met EMB zijn voor alle activiteiten van het dagelijks leven afhankelijk van anderen: ouders, andere naasten (zoals broers en zussen) en zorgprofessionals. Vanwege deze afhankelijkheid moet het functioneren van een persoon met EMB én zijn of haar kwaliteit van bestaan dan ook worden beschouwd vanuit de relatie met deze anderen. Kennisontwikkeling om de kwaliteit van bestaan van mensen met EMB te optimaliseren zal zich dus zowel op de persoon als op deze anderen én de bredere context richten. Vanwege de combinatie van beperkingen en problemen op alle ontwikkelingsdomeinen bij deze doelgroep én de betrokkenheid van velen is bovendien een interdisciplinaire wijze van kijken en onderzoeken noodzakelijk. 

Missie

De Academische Werkplaats wil bijdragen aan de ontplooiing, eigen regie en participatie van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven van deze doelgroep en de betrokken families staan hierbij centraal.

Duurzame verbetering van de opvoeding en ondersteuning wordt bereikt door kennis te expliciteren, te onderbouwen, te toetsen en te verankeren in de dagelijkse praktijk van de zorg en in onderwijsprogramma’s.