Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Bijdragen aan een
waardevol leven

De Academische Werkplaats EMB wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen.

Lees meer over AW-EMB Neem contact op

Laatste onderzoeken

Lees meer over Zie je mijn pijn?

Zie je mijn pijn?

Samenwerkingspartner: Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo
Lees meer
Lees meer over Bewegen op maat

Bewegen op maat

Samenwerkingspartner: Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo
Lees meer

Visie

De Academische Werkplaats wil bijdragen aan de ontplooiing, eigen regie en participatie van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven van deze doelgroep en de betrokken families staan hierbij centraal.

Duurzame verbetering van de opvoeding en ondersteuning wordt bereikt door kennis te expliciteren, te onderbouwen, te toetsen en te verankeren in de dagelijkse praktijk van de zorg en in onderwijsprogramma’s.

Missie

Kinderen en volwassenen met EMB zijn voor alle activiteiten van het dagelijks leven afhankelijk van anderen: ouders, andere naasten (zoals broers en zussen) en zorgprofessionals. Vanwege deze afhankelijkheid moet het functioneren van een persoon met EMB én zijn of haar kwaliteit van bestaan dan ook worden beschouwd vanuit de relatie met deze anderen. Kennisontwikkeling om de kwaliteit van bestaan van mensen met EMB te optimaliseren zal zich dus zowel op de persoon als op deze anderen én de bredere context richten. Vanwege de combinatie van beperkingen en problemen op alle ontwikkelingsdomeinen bij deze doelgroep én de betrokkenheid van velen is bovendien een interdisciplinaire wijze van kijken en onderzoeken noodzakelijk.