Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Verhalen

Datum: 25-06-2020

Driedubbelaanstelling

Met de geboorte van haar dochter Yrsa werd Nicole van den Dries-Luitwieler  zestien jaar geleden in een klap een ervaringsdeskundige. Ze werkte al enige tijd met de doelgroep EMB, maar: “Ik ontdekte dat ik nog heel veel niet wist.” Over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek. En vice versa.

Lees meer
Datum: 19-02-2020

De diepte in met ..... Leontien Bossink

Het belang van bewegen voor mensen met EMB wordt herkend en erkend. Vanzelfsprekend is het daarmee nog niet. Vaak worden de kenmerken van volwassenen met EMB als een belemmering ervaren. Het proefschrift van Leontien Bossink richt zich op bewegen bij volwassenen met EMB. En er is goed nieuws…

Lees meer