Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Verhalen

Datum: 18-09-2020

De diepte in met ..... Leentje van Alphen

Er is steeds meer aandacht voor bewegen binnen de ondersteuning van mensen met EMB, maar wat zet je nu in voor wie, wanneer en waarom? Dat is geen gemakkelijke vraag. Het is vaak onduidelijk wat specifieke beweegactiviteiten eigenlijk precies opleveren. Het promotieonderzoek van Leentje van Alphen richt zich op de inzet en betekenis van bewegen voor mensen met EMB.
Lees meer
Datum: 25-06-2020

Driedubbelaanstelling

Met de geboorte van haar dochter Yrsa werd Nicole van den Dries-Luitwieler  zestien jaar geleden in een klap een ervaringsdeskundige. Ze werkte al enige tijd met de doelgroep EMB, maar: “Ik ontdekte dat ik nog heel veel niet wist.” Over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek. En vice versa.

Lees meer
Datum: 22-06-2020

De diepte in met ...... Gemma Testerink

Waterbedden, voelborden, geurzakjes, oceaangeluiden… slechts een greep uit het keuzemenu voor snoezelen. Snoezelen is voor mensen met EMB een activiteit die veel voorkomt in hun dagprogramma. Maar waarom eigenlijk? Gemma Testerink onderzoekt Snoezelen in breed perspectief.
Lees meer
Datum: 18-05-2020

De diepte in met .... Naomi Dorsman

Ouders van mensen met EMB blijven vaak betrokken bij de zorg voor hun volwassen kind. Naarmate ze op leeftijd raken, komen broers en zussen voor de vraag te staan op welke manier zij betrokken willen zijn en welke rol zij willen vervullen. Het promotieonderzoek van Naomi Dorsman richt zich op de rol van tweede generatie familieleden binnen de ondersteuning van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB).
Lees meer
Datum: 06-04-2020

De diepte in met ..... Gineke Hanzen

Iedereen mag meedoen en iedereen hoort erbij. Maar geldt dit ook voor mensen met EMB? Gineke Hanzen heeft onderzocht wat participatie precies betekent voor mensen met EMB.  Voor het onderzoek ‘Participatie voor iedereen?‘ hebben we familie en begeleiders van mensen met EMB gevraagd waar zij aan denken bij participatie voor deze mensen en ook hoe belangrijk zij de verschillende onderwerpen vinden.
Lees meer
Datum: 19-02-2020

De diepte in met ..... Leontien Bossink

Het belang van bewegen voor mensen met EMB wordt herkend en erkend. Vanzelfsprekend is het daarmee nog niet. Vaak worden de kenmerken van volwassenen met EMB als een belemmering ervaren. Het proefschrift van Leontien Bossink richt zich op bewegen bij volwassenen met EMB. En er is goed nieuws…

Lees meer