Kennisvragen Covid-19

CC

Academische Werkplaats EMB

Waar kennis uit ervaring, praktijk en wetenschap samenkomt

In de Academische Werkplaats EMB zetten we praktijkvragen om in wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke kennis wordt vervolgens weer gebruikt in de praktijk. Uniek voor de Academische Werkplaats EMB is de nauwe samenwerking tussen naasten van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB), de wetenschap en zorgprofessionals.

Over wie gaat het?

Kinderen en volwassenen met EMB kenmerken zich door een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en zintuiglijke en motorische problemen. Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. Mensen met EMB hebben met elkaar gemeen dat ze voor alle activiteiten van het dagelijks leven afhankelijk zijn van anderen.

Waarom Academische Werkplaats EMB?

De veelal ingrijpende beperkingen van deze doelgroep maakt dat heel veel kennis en vaardigheden nodig zijn om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Deze specialistische kennis is op lokaal en regionaal niveau niet altijd beschikbaar. De Academische Werkplaats EMB brengt ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis samen op een centrale plek. Dit doen we met verschillende disciplines uit de zorgsector, wetenschap en de gezinnen van kinderen en volwassenen met EMB. Een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap.

Hoe doen we dat

We zetten praktijkvragen om in wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke kennis wordt vervolgens weer gebruikt in de praktijk. Uniek voor de Academische Werkplaats EMB is de nauwe samenwerking tussen naasten, wetenschap en zorgprofessionals. 

Organisatorisch

De Academische Werkplaats EMB is een landelijk samenwerkingsverband van vier organisaties: de Rijksuniversiteit Groningen, ’s Heeren Loo, de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio.