Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Nicole Luitwieler

Nicole Luitwieler

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben als promovendus verbonden aan het onderzoeksproject Sterker Samen. Dit project is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en EMB Nederland, gefinancierd door ZonMw. Het doel van dit project is om de kracht en het welzijn van gezinnen met een kind (0-30 jaar) met EMB te vergroten.

Wat wil je bereiken?

Het vergroten van het inzicht in de factoren die het welzijn van gezinnen met een kind met EMB beïnvloeden, om op basis daarvan de ondersteuning van deze gezinnen te verbeteren.

Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan een gelijkwaardige samenwerking tussen wetenschappers en ervaringsdeskundigen binnen dit project. 

Onderzoeken van Nicole binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht