Kennisvragen Covid-19

CC

De diepte in met ..... Gineke Hanzen

Datum: 06-04-2020

Iedereen mag meedoen en iedereen hoort erbij. Maar geldt dit ook voor mensen met EMB? Gineke Hanzen heeft onderzocht wat participatie precies betekent voor mensen met EMB.  Voor het onderzoek ‘Participatie voor iedereen?‘ hebben we familie en begeleiders van mensen met EMB gevraagd waar zij aan denken bij participatie voor deze mensen en ook hoe belangrijk zij de verschillende onderwerpen vinden.

Opvallend

Wat vooral opvalt is dat familie en begeleiders vaak hetzelfde denken over dit onderwerp en ook hoe breed het begrip participatie wordt opgevat voor mensen met EMB. Onderwerpen die genoemd worden zijn:

  • communicatie/begrepen worden
  • deelname/betrokkenheid
  • sociale contacten, inclusie
  • eigen regie, ervaren/ontdekken en
  • vrije tijd/ontspanning

Concreet

Waar gaat het dan concreet om? Een paar voorbeelden: bij communicatie (en begrepen worden) werden uitspraken gedaan als “ze willen graag begeleid worden door bekende begeleiders die moeite doen om hen te leren kennen”. Of bij inclusie: “ze willen hun verjaardag vieren met cadeautjes, visite en taart” en “willen gebruik maken van faciliteiten buiten de instelling”. Bij vrije tijd werd bv. genoemd “ze willen kunnen genieten van de natuur en op vakantie kunnen”. En weer iets heel anders, bij eigen regie werd genoemd “ze willen zelf bepalen wat ze eten en drinken” en “ze willen dingen graag in hun eigen tempo doen”.

Participatie Mind Map

Al deze voorbeelden zijn uitgewerkt in een Participatie Mind Map die door familie en begeleiders gebruikt kan worden om ideeën op te doen.

Goed op weg, verbetering mogelijk

Uit ons onderzoek bleek ook dat op sommige gebieden, zoals ervaren/ontdekken en deelname/betrokkenheid, de participatie van mensen met EMB al goed was ingevuld, maar op gebieden zoals inclusie en vrije tijd was er nog veel verbetering mogelijk. Met dit in het achterhoofd, is er tijdens ons onderzoek een methode ontwikkeld om de participatie van mensen met EMB te verbeteren: begeleiders werden getraind om in samenwerking met familie de participatie van de mensen met EMB te bevorderen.

Leasekonijn

In deze methode werd o.a. gekeken naar rollen die mensen met EMB (kunnen) vervullen. Een mooi voorbeeld hiervan: de ouders van een volwassen vrouw met EMB gaven aan dat ze was opgegroeid op een boerderij en ze vroeger veel van dieren hield. Haar rol was dan ook “dierenliefhebster”. Vanuit deze rol werd gezocht naar een passende bezigheid. Voor haar bleek dit te zijn dat er een paar keer per week een “leasekonijn” op de groep kwam: ze vond het geweldig om het konijn te aaien en eten te geven.

Resultaat

Het bleek dat begeleiders na de training zich meer concentreerden op de mogelijkheden en voorkeuren van mensen met EMB en dat ze minder gericht waren op hun beperkingen. Daarnaast bleek dat na de training de begeleiders meer initiatieven toonden om de actieve betrokkenheid, tijdens activiteiten, van mensen met EMB te vergroten; de mensen met EMB bleken ook daadwerkelijk actiever betrokken.

Ons onderzoek heeft bijgedragen aan kennis over participatie bij mensen met EMB, maar ik denk dat in de toekomst verder onderzoek nodig blijft om de participatie van deze mensen nog verder te verbeteren.

Gineke_Hanzen

Deel deze pagina op: