Kennisvragen Covid-19

CC

Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen

Dit lees je op deze pagina:

Schaterlachende_jongen_met_moeder_of_begeleidster.jpg

Introductie

Voor begeleiders en verwanten is het niet duidelijk wat participatie voor mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen (Z)EVVB precies inhoudt. De ondersteuning is meer gericht op de beperkingen en minder op de mogelijkheden van de doelgroep. Bewustwording en een verandering van de attitude bij begeleiders is nodig om mensen met (Z)EVVB te ondersteunen richting participatie. In dit onderzoek is op basis van de meningen van verwanten, begeleiders en experts uitgezocht wat participatie nu precies betekent voor mensen met (Z)EVVB. 

Voor de praktijk

Het antwoord op deze vraag is voor de praktijk uitgewerkt in een Participatie Mind Map; een praktisch hulpmiddel met daarin de definitie van participatie, de zeven domeinen van participatie en praktische voorbeelden van participatie op elk van deze domeinen.

In de praktijk

In een vervolgonderzoek is uitgezocht hoe de daadwerkelijke participatie is, zoals die eerder was uitgewerkt in de zeven domeinen. Op welke domeinen van participatie gaat het goed en op welke domeinen gaat het minder goed en vallen er gaten? Met deze kennis kan de praktijk beoordelen op welke domeinen extra aandacht nodig is om de participatie te verbeteren.

Voor de praktijk

Daarnaast is een interventie ontwikkeld, ‘Zorg voor Participatie+’ (waarin de Participatie Mind Map is opgenomen) dat als doel heeft om de participatie van de volwassenen met (Z)EVVB te verbeteren. Tijdens de interventie worden begeleiders getraind waarbij het doel is dat begeleiders de wensen van cliënten samen met familie en andere disciplines op de zeven domeinen ontdekken en realiseren. ‘Zorg voor Participatie+’ sluit aan bij de gedachte dat de zorg erop gericht is om mensen met (Z)EVVB te helpen hun mogelijkheden zoveel mogelijk te ontdekken en hen te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk participeren in zo veel mogelijk rollen. 

Over de onderzoeker

Lees meer over Gineke Hanzen

Gineke Hanzen

Promovendus Fysiotherapeut
Koninklijke Visio

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB werk ik aan het laatste jaar van mijn promotieonderzoek: ‘Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen’. Ik ben verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen als wetenschappelijk onderzoeker en ik ben werkzaam als fysiotherapeut binnen Koninklijke Visio. In deze functie werk ik voor mensen met visuele en verstandelijke beperkingen.

Wat wil je bereiken?

Zicht krijgen op participatie van mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Participatie is voor hen niet vanzelfsprekend. Daarom hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld om hier zicht op te krijgen. Het hulpmiddel is bedoeld voor ouders en verwanten en directe begeleiders. Het leidt ertoe dat volwassenen met deze beperkingen in verschillende omgevingen diverse activiteiten en ervaringen kunnen opdoen, die normaliter niet zo voor de hand liggen.