Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Lotte Piekema

Lotte Piekema

Onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?
Ik ben als onderzoeker betrokken bij het project Contact in Coronatijd. Dit project moet inzicht bieden in de verschillende behoeften en wensen van bewoners en naasten met betrekking tot de inzet van ICT-middelen voor sociaal contact. Digitaal bezoek kan de impact op de gezondheid verzachten wanneer fysiek bezoek niet mogelijk is, maar kan ook naast fysiek bezoek worden ingezet. Door het gesprek aan te gaan met bewoners, naasten, vrijwilligers, professionals, managers en bestuurders willen we zo veel mogelijk kennis en ervaring verzamelen. Een toepasbare handreiking moet inzicht geven hoe we ICT-middelen duurzaam kunnen implementeren.

Wat wil je bereiken?
Ik wil graag het leven van gezinnen in onze doelgroep vergemakkelijken, zodat zij minder hoeven na te denken over hoe ze zorg moeten regelen of hoe ze bepaalde voorzieningen moeten gebruiken maar juist meer kunnen genieten van de tijd met elkaar. Hiervoor is het belangrijk om de wetenschappelijke kennis die we hebben te combineren met de kennis en ervaring van gezinnen binnen onze doelgroep

Onderzoeken van Lotte binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht