Kennisvragen Covid-19

CC

Zie je mijn pijn?

Dit lees je op deze pagina:

holder.jpg

Introductie

Pijn op tijd signaleren en goed beoordelen is belangrijk. Om pijn bij mensen met EMB op een betrouwbare en valide manier te kunnen meten is recent een observationeel instrument ontwikkeld: de Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities (POSAID). Een volwassene met EMB wordt door zijn of haar zorgverlener 2 minuten geobserveerd en de items van de POSAID worden op aan- of afwezigheid gescoord. De POSAID is met deze scoremethode een sterke zeven-item schaal voor het meten van pijn bij volwassenen met EMB.

POSAID

Onbekend is echter of de POSAID (met een maximale score van 7) wel sensitief genoeg is om verschillen in aanwezige pijn (situaties) goed te kunnen beoordelen. Andere scoremethoden worden op dit moment in overweging genomen. De doelstelling van dit project is gericht op het optimaliseren van de psychometrische eigenschappen van de POSAID.

Voor de praktijk

Zorgprofessionals krijgen een tool omhanden waarmee zij pijn kunnen signaleren en beoordelen bij volwassenen met EMB. 

Over de onderzoeker

Lees meer over Annemieke Enninga

Annemieke Enninga

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe promotieonderzoek naar het adequaat signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. In eerder onderzoek is specifiek voor deze doelgroep een pijnmeetinstrument ontwikkeld: de POSAID. Met dit vervolgonderzoek willen we dit meetinstrument voldoende betrouwbaar en valide maken.


Wat wil je bereiken?

Mijn ambitie is dat het op tijd signaleren én behandelen van pijn een vast onderdeel wordt binnen de dagelijkse ondersteuning van mensen met EMB, zodat hun kwaliteit van bestaan op deze manier aanzienlijk verbeterd kan worden.