Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Zie je mijn pijn?

Dit lees je op deze pagina:

holder.jpg

Introductie

Pijn op tijd signaleren en goed beoordelen is belangrijk. Om pijn bij mensen met EMB op een betrouwbare en valide manier te kunnen meten is recent een observationeel instrument ontwikkeld: de Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities (POSAID). Een volwassene met EMB wordt door zijn of haar zorgverlener 2 minuten geobserveerd en de items van de POSAID worden op aan- of afwezigheid gescoord. De POSAID is met deze scoremethode een sterke zeven-item schaal voor het meten van pijn bij volwassenen met EMB.

POSAID

Onbekend is echter of de POSAID (met een maximale score van 7) wel sensitief genoeg is om verschillen in aanwezige pijn (situaties) goed te kunnen beoordelen. Andere scoremethoden worden op dit moment in overweging genomen. De doelstelling van dit project is gericht op het optimaliseren van de psychometrische eigenschappen van de POSAID.

Voor de praktijk

Zorgprofessionals krijgen een tool omhanden waarmee zij pijn kunnen signaleren en beoordelen bij volwassenen met EMB.