Kennisvragen Covid-19

CC

Inzet ervaringsdeskundigheid: waar hebben we het over?

Datum: 06-12-2020

Hoe zou het zijn als ouders, broers, zussen en andere naasten van mensen met (Z)EMB  samen met wetenschappers onderzoek zouden doen? Junior onderzoeker Wietske Verhagen is in augustus begonnen met een verkennend onderzoek naar het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de onderzoeken vanuit de Academische Werkplaats EMB.


Aanleiding
De Academische Werkplaats EMB wil ervaringsdeskundige naasten op een meer structurele en doordachte manier betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek dat zij uitvoeren.  Door naasten van mensen met (Z)EMB en hun unieke kennis te betrekken bij het onderzoek dat zij uitvoeren willen we het onderzoek beter aan laten sluiten op de praktijk.

Waar hebben we het eigenlijk over?
“Toen ik me ging verdiepen in het thema kwamen er veel vragen naar voren: Waar hebben we het eigenlijk over als we praten over ervaringsdeskundigheid en participatie in wetenschappelijk onderzoek? Waarom is het betrekken van ervaringsdeskundigen bij onderzoek eigenlijk zo belangrijk en wat willen we ermee bereiken?  Wie kan zich ervaringsdeskundige noemen? En hoe zou je de participatie van ervaringsdeskundigen in onderzoek praktisch ‘handen en voeten’ kunnen geven?

In gesprek
Wietske heeft verschillende ervaringsdeskundige ouders, broers en zussen en medewerkers van de Academische Werkplaats EMB geïnterviewd. Ook heeft ze een groepsgesprek georganiseerd waarin betrokkenen met elkaar verder nagedacht hebben over thema’s en vragen die uit de interviews naar voren kwamen.

Eerst denken, dan doen
“Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst met elkaar na te denken over deze vragen voordat je praktische stappen gaat nemen om ervaringsdeskundigen een plaats te geven binnen de Academische Werkplaats. Met dit onderzoek wil ik een dialoog op gang brengen tussen onderzoekers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen over deze vragen en de mogelijke antwoorden hierop.” 

Wanneer weten we meer?  
De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een advies voor het Managementteam van de Academische Werkplaats EMB.  Meer informatie over de uitkomsten volgt uiterlijk in januari 2021. Via deze nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte!


wietske verhagen

Deel deze pagina op: