Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Innovatief: keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs

Datum: 24-06-2020

Collega Dinette van Timmeren is benaderd voor een interview door de mensen van het Programma Volwaardig Leven (VWS), over de keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs. Naar hun mening een innovatief voorbeeld voor de gehandicaptensector.

Comenius-project
Dinette is binnen de Academische Werkplaats EMB trekker van het Comenius-project en ontwikkelde in samenwerking met onderwijs en zorginstellingen een keuzemodule waarin studenten van de drie onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo) kunnen instromen. 

Lees hier het interview met Dinette van Timmeren over interprofessioneel onderwijs.