Kennisvragen Covid-19

CC

Innovatief: keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs

Datum: 24-06-2020

Collega Dinette van Timmeren is benaderd voor een interview door de mensen van het Programma Volwaardig Leven (VWS), over de keuzemodule voor interprofessioneel onderwijs. Naar hun mening een innovatief voorbeeld voor de gehandicaptensector.

Comenius-project
Dinette is binnen de Academische Werkplaats EMB trekker van het Comenius-project en ontwikkelde in samenwerking met onderwijs en zorginstellingen een keuzemodule waarin studenten van de drie onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo) kunnen instromen. 

Lees hier het interview met Dinette van Timmeren over interprofessioneel onderwijs. 

Deel deze pagina op: