Kennisvragen Covid-19

CC

De diepte in .......over Pijnsignalering bij mensen met EMB

Datum: 01-11-2020

Pijn wordt door mensen met EMB op andere en vaak subtiele wijze geuit. Er bestaat vaak nog onduidelijkheid of er nu wel of geen sprake is van pijn. Het signaleren en beoordelen van pijn bij mensen met EMB is meer dan een observatie-instrument invullen. Een update over het onderzoek ‘Zie je mijn pijn’

Signaleren
We weten inmiddels dat pijn bij mensen met EMB te signaleren is. Kinderen met EMB laten andere pijngedragingen zien dan volwassenen. Pijn bij kinderen met EMB is te observeren en meten met behulp van de Checklist Pijn Gedrag (CPG). De laatste jaren is er vanuit de Academische Werkplaats EMB een basis gelegd voor het signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. Zo is er een eerste versie van de POSAID (Pain Observation Scale for adults with Intellectual Disabilities) ontwikkeld. Dit is een instrument dat makkelijk ingezet kan worden in de dagelijkse zorgpraktijk. In het promotieonderzoek van Annemieke Enninga wordt nu onderzocht bij welke score op de lijst welke actie hoort. Niet alleen signaleren, maar dus ook het beoordelen van de pijngedragingen.

Waar moet je op letten?
Pijn bij volwassenen met EMB is vooral te herkennen aan (subtiele) veranderingen in het gezicht. Ook veranderingen in het lichaam kunnen bij volwassenen met EMB wijzen op pijn; denk bijvoorbeeld aan het volledig bevriezen, een gespannen of stijve houding en veranderingen in de lichaamsbeweging.

Niet-pluis gevoel
Maar het signaleren en beoordelen van pijn bij mensen met EMB is meer dan een observatie instrument invullen. Neem een niet-pluisgevoel als ouder of professional altijd serieus; neem elkaar daarin ook serieus. Laat iemand bijvoorbeeld ander gedrag zien? Of neemt iemand een andere lichaamshouding aan dan dat je van de persoon gewend bent? Onderzoek dan met elkaar of pijn daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.

Hoe dan?
De POSAID kan je daar nu al bij helpen. We raden aan om (vermoedelijke) pijnmomenten te gaan filmen en het beeldmateriaal in te brengen tijdens een multidisciplinair overleg. Ouders, (para)medici en de gedragswetenschapper kunnen je dan helpen bij het beoordelen van het beeldmateriaal. Gezamenlijk kun je de POSAID gaan scoren, maar wellicht zien ouders ook nog andere signalen die uniek zijn voor hun volwassen kind? Het beeldmateriaal, het gesprek en de POSAID gezamenlijk kunnen input leveren voor het opstellen van een uniek pijnprofiel voor de persoon. Wanneer de hypothese pijn waarschijnlijk lijkt, dan kun je direct gezamenlijk een behandeling af gaan spreken. Het opnieuw verzamelen van beeldmateriaal is dan erg belangrijk om met de POSAID weer gezamenlijk te kunnen beoordelen of de gekozen behandeling ook daadwerkelijk tot een afname van pijn heeft geleid.

Training pijnsignalering
Binnen de Academische Werkplaats EMB wordt onderzoek gedaan op veel gebieden die van belang zijn voor kinderen en volwassenen met EMB, hun naasten en de professionals die hen ondersteunen. Om deze kennis bij ouders en professionals terecht te laten komen ontwikkelt het Expertisecentrum EMB van ’s Heeren Loo in samenwerking met de onderzoekers van de Academische Werkplaats EMB trainingen, waaronder pijnsignalering bij volwassenen met EMB.

Lees meer over de training Pijn bij mensen met EMB van het Expertisecentrum EMB

anniemieke enninga

Deel deze pagina op: