Kennisvragen Covid-19

CC

De diepte in met ..... Leontien Bossink

Datum: 19-02-2020

Het belang van bewegen voor mensen met EMB wordt herkend en erkend. Vanzelfsprekend is het daarmee nog niet. Vaak worden de kenmerken van volwassenen met EMB als een belemmering ervaren. Het proefschrift van Leontien Bossink richt zich op bewegen bij volwassenen met EMB. En er is goed nieuws…Iedereen beweegt!?


Bewegen is belangrijk. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat je lichamelijk en geestelijk gezond blijft. Dat geldt ook voor volwassenen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB).

10 jaar geleden
Het is ruim 10 geleden dat er voor het eerst gegevens werden verzameld over de mate waarin en manier waarop bewegen een onderdeel is van de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met EMB. Dit gebeurde binnen een aantal residentiële voorzieningen in Nederland met behulp van dagboekschema’s. De conclusie? Er werd niet of nauwelijks bewogen.

Ontwikkeling
Daar zagen we wel snel verandering in komen. In de praktijk werden er in een hoog tempo veel verschillende beweegvormen ontwikkeld. De beweegbanken, Bewegingsbeleving en Kracht van Eenvoud zijn hier voorbeelden van. De wetenschap kon dit nauwelijks bijbenen. Wel hebben we gekeken naar de effecten van de beweegbanken. Wel hebben we gekeken naar de effecten van de beweegbanken

Ervaring en gedrag van begeleiders
Het belang van bewegen werd (h)erkend. Vanzelfsprekend was het daarmee nog niet. Er werden dan ook ineens kennis, vaardigheden en motivatie van begeleiders verwacht die voorheen niet nodig waren. Een belangrijk deel van mijn proefschrift richt zich daarom ook op de ervaringen en het gedrag van begeleiders van volwassenen met een verstandelijke beperking en EMB in het bijzonder. Vaak worden de kenmerken van volwassenen met EMB als een belemmering ervaren. Maar er is goed nieuws: het blijkt dat begeleiders zich door het volgen van training meer bekwaam en meer gemotiveerd voelen om te bewegen met volwassenen met EMB.

Met mijn proefschrift hebben we iets beter inzicht gekregen in hoe bewegen betekenis kan hebben voor volwassenen met EMB. Maar ik ben er overtuigd dat er met (onderzoek naar) bewegen nog veel winst te behalen valt in de kwaliteit van bestaan van volwassenen met EMB en daarom zijn we bezig met allerlei vervolgonderzoek!

Leontien_Bossink

Deel deze pagina op: