Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Wietske Verhagen

Wietske Verhagen

Junior onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Als junior onderzoeker houd ik me bezig met een verkennend onderzoek naar de manier waarop ervaringsdeskundige naasten van mensen met (Z)EMB op een structurele en betekenisvolle manier betrokken kunnen worden bij het onderzoek van Academische Werkplaats EMB. Hier komt een advies uit voort, waarmee de Academische Werkplaats EMB de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen verder vorm geeft.


Wat wil je bereiken?

Ik hoop meer inzicht te krijgen in de verschillende vragen die leven rond het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het wetenschappelijk onderzoek. Zowel in de praktische als in de meer ethische vragen. Verder hoop ik een aanzet te geven tot een dialoog tussen de verschillende betrokkenen binnen Academische Werkplaats EMB, medewerkers en naasten, over de manier waarop het betrekken van ervaringsdeskundigen ‘handen en voeten’ kan krijgen.

Naar het teamoverzicht