Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Wieneke Huls

Wieneke Huls

Scientist Practionioner
Ergotherapeut
Koninklijke Visio

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB wil ik onderzoeken doen die gekoppeld zijn aan het project “Sprekende ogen 2.0“. Dat gaat over oogbestuurd computergebruik bij mensen met een meervoudig complexe beperking en visuele problematiek. Ik ben ergotherapeut binnen het VVB- team van Koninklijke Visio en werk in die functie veel met mensen met een ernstig meervoudige en visuele beperking en hun omgeving. Daarbij let ik er vooral op dat iedereen een zo prikkelend mogelijke omgeving heeft.

Wat wil je bereiken? 

Dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen optimaal kunnen participeren. Daar wil ik aan bijdragen door de omgeving van mensen met een ernstig meervoudige beperking zo aan te passen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen uiten in communicatie en activiteiten.Naar het teamoverzicht