Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Suzanne Jansen

Suzanne Jansen

Kennismakelaar AW EMB
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben een van de twee kennismakelaren bij de Academische Werkplaats EMB. Als kennismakelaar is het mijn taak om kennis te verzamelen, het aantrekkelijk en begrijpelijk te maken en aan de man/vrouw te brengen. Binnen ’s Heeren Loo ben ik gedragswetenschapper, werkzaam voor het Expertisecentrum EMB, waar wij wetenschappelijk kennis vertalen voor de praktijk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van trainingen.

Wat wil je bereiken?

Dat mensen met EMB hun mogelijkheden kunnen benutten en een leuk leven hebben. Een goede ondersteuning is van groot belang. Deze kan tot stand komen door alle kennis op de juiste plek te krijgen: vanuit de wetenschap, praktijk en ouders en familie. Zo hoop ik het verschil te kunnen maken voor mensen die kwetsbaar zijn. 

Naar het teamoverzicht