Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Siméon Lahaije

Siméon Lahaije

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik werk aan het project Sterker Samen. Met dit project willen we de gezinskwaliteit van leven van gezinnen met kinderen met (Z)EVMB verbeteren. Dit gaan we doen door eerst de gezinskwaliteit van leven en de factoren die het beïnvloeden in kaart te brengen, samen met de zorg- en ondersteuningsbehoeften van deze gezinnen. Vervolgens gaan we op basis van deze kennis samen met de gezinnen en zorgprofessionals producten creëren die de gezinskwaliteit van bestaan kunnen verbeteren. Ik ben promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Ik zou het heel bijzonder vinden om met ons onderzoek uiteindelijk het leven van de gezinnen in onze doelgroep positief en blijvend te veranderen. Daarnaast vind ik het interessant om meer inzicht te verkrijgen in wat kwaliteit van leven nu eigenlijk inhoudt, en hoe dat verschilt tussen mensen.

Onderzoeken van Siméon binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht