Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Roos Dijkstra

Roos Dijkstra

Gedragswetenschapper en science practitioner
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?
Binnen de Academische Werkplaats EMB werk ik als scientist practitioner. Ik werk als assistent-onderzoeker, waarbij ik binnen verschillende lopende onderzoeken ondersteun. Daarnaast ben ik werkzaam als gedragswetenschapper bij 's Heeren Loo.


Wat wil je bereiken?
Dat mensen met EMB een zo fijn mogelijk leven hebben. Ik werk in de praktijk en in de onderzoekswereld. Zo kan ik de wetenschappelijke kennis naar de praktijk brengen. En andersom: ik signaleer vragen vanuit de praktijk en breng deze naar de AW EMB. Door deze verbinding kunnen we met elkaar de ondersteuning aan mensen met EMB zo goed mogelijk laten aansluiten.Naar het teamoverzicht