Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Petra Poppes

Petra Poppes

Kennismakelaar AW EMB
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben een van de twee kennismakelaren bij de Academische Werkplaats EMB. Wij verzamelen kennis: we willen weten welke vragen families van kinderen met EMB hebben en welke vragen collega’s op de werkvloer hebben. Deze vragen kunnen vervolgens in de onderzoeksagenda worden opgenomen. Ik ben GZ-psycholoog binnen ’s Heeren Loo en werkzaam voor het Expertisecentrum EMB, waar wij wetenschappelijke kennis vertalen voor de praktijk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van trainingen.

Wat wil je bereiken?

Kennis toegankelijk maken en op de juiste plek krijgen. Mensen met EMB hebben recht op ontwikkeling en autonomie. Daarbij is goede ondersteuning van groot belang. Dat kan niet zonder de uitwisseling van kennis vanuit de wetenschap, praktijk en ouders en familie. Naar het teamoverzicht