Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Naomi Dorsman

Naomi Dorsman

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?
Mijn promotieonderzoek richt zich op de rol van de tweede generatie familieleden (broers en zussen) in het leven van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Ik ben promovendus aan de Hanzehogeschool Groningen.

 

Wat wil je bereiken?
Mijn wens is dat we door dit onderzoek meer te weten komen over de ervaringen en wensen van volwassen broers en zussen en welke rol zij vervullen in het leven van hun broer of zus met EMB. Op basis daarvan willen we kijken hoe broers en zussen betrokken kunnen zijn op een manier die zij zelf prettig vinden, zodat mensen met EMB zo goed mogelijk ondersteund worden door hun familie.

Onderzoeken van Naomi binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht