Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Maureen Wissing

Maureen Wissing

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe onderzoek naar hoe dementie zich uit bij mensen met EMB en naar de informatiebehoefte van familieleden en zorgprofessionals. Ik ben promovendus bij Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Kennis genereren die ook daadwerkelijke bruikbaar is in de praktijk. Gedurende dit onderzoek hoop ik handvatten te kunnen ontwikkelen voor zorgprofessionals en familieleden, om te helpen de achteruitgang van iemand met EMB in kaart te brengen. 

Onderzoeken van Maureen binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht