Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Martien Rienstra

Martien Rienstra

Scientist Practitioner
Koninklijke Visio

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben assistent-onderzoeker bij de Academische Werkplaats EMB. Ik ondersteun een onderzoek waarbij de rol van zussen en broers wordt onderzocht in een gezin met een kind met EMB. Daarnaast werk ik als ergotherapeut bij Koninklijke Visio, daar begeleid ik kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en visuele beperking. Ik richt me onder andere op het aanpassen van de omgeving en het stimuleren van de zintuigen zelf.

Wat wil je bereiken?

Ik vind het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wezenlijk iets bijdraagt. Ik merk in de praktijk dat er onvoldoende kennis is van wetenschappelijke ontwikkelingen, waardoor nieuwe instrumenten of bevindingen te weinig geïmplementeerd worden. Aan de andere kant zie ik ook dat sommige onderzoeken te weinig raakvlakken hebben met de dagelijkse praktijk. Het zou heel mooi zijn als we deze twee dichter bij elkaar kunnen brengen binnen de werkplaats. En ik hoop dat we met deze werkplaats onze doelgroep in de schijnwerpers kunnen gaan zetten.Naar het teamoverzicht