Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Marleen Wessels

Marleen Wessels

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Mijn promotieonderzoek richt zich op assessment bij mensen met EMB. Met assessment kunnen mogelijkheden, voorkeuren, wensen en behoeften van mensen met EMB in kaart gebracht worden. Daarop kan men ondersteuning afstemmen. Ik ben promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Meer informatie over de kwaliteit van assessment bij mensen met EMB. Assessmentmethoden die ontwikkeld zijn voor de doelgroep en onderzocht zijn op psychometrische kwaliteit, zijn nog schaars. Daarnaast is het doel van mijn onderzoek het verbeteren van de psychometrische kwaliteit van een instrument dat functionele mogelijkheden in kaart beoogt te brengen. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is voor mij van groot belang. 

Onderzoeken van Marleen binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht