Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Marleen Wessels

Marleen Wessels

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Mijn promotieonderzoek richt zich op assessment bij mensen met EMB. Met assessment kunnen mogelijkheden, voorkeuren, wensen en behoeften van mensen met EMB in kaart gebracht worden. Daarop kan men ondersteuning afstemmen. Ik ben promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Meer informatie over de kwaliteit van assessment bij mensen met EMB. Assessmentmethoden die ontwikkeld zijn voor de doelgroep en onderzocht zijn op psychometrische kwaliteit, zijn nog schaars. Daarnaast is het doel van mijn onderzoek het verbeteren van de psychometrische kwaliteit van een instrument dat functionele mogelijkheden in kaart beoogt te brengen. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is voor mij van groot belang. 

Onderzoeken van Marleen binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht