Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Marjolijn Wagenaar

Marjolijn Wagenaar

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB

Mijn promotieonderzoek gaat over obstipatie bij mensen met EMB. Het eerste deel van dit onderzoek is een literatuurstudie. Dit doe ik naast mijn werkzaamheden als docent Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben promovendus bij het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing.

Wat wil je bereiken

Dat zorgprofessionals obstipatie sneller en beter kunnen signaleren, diagnosticeren en hiervoor de juiste behandeling kunnen geven die past bij de persoon. Nu is het voor zorgprofessionals nog erg lastig om de diagnose obstipatie goed vast te stellen. Mensen met EMB kunnen niet goed communiceren over wat zij voelen. Chronische obstipatie veroorzaakt veel klachten en kan leiden tot ernstige medische problemen die zelfs fataal kunnen zijn. 

Onderzoeken van Marjolijn binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht