Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Lidian Korenberg

Lidian Korenberg

Projectleider AW EMB
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben projectleider Academische Werkplaats EMB. Ik help met het uitvoeren, bewaken en opleveren van de projecten op basis van het projectplan. Dit hoop ik op zo’n manier te doen dat dit alles gebeurt binnen de gestelde randvoorwaarden, zoals kosten, kwaliteit, organisatie en communicatie.

Wat wil je bereiken?

Ik hoop dat de Academische Werkplaats EMB een brug slaat tussen theorie en praktijk en zodoende het verschil kan maken. Bijvoorbeeld door het oplossen van handelingsverlegenheid onder naasten en professionals. Ik kijk er naar uit om onderdeel uit te maken van dit team gedreven mensen! Naar het teamoverzicht