Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Leentje van Alphen

Leentje van Alphen

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe promotieonderzoek gericht op de motorische activering van mensen met EMB. In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor motorische activering/bewegen voor deze groep mensen. In de praktijk zijn initiatieven ontwikkeld om mensen met EMB meer motorisch te activeren. We hebben gekeken welke initiatieven zijn ontwikkeld en wat de effectiviteit hiervan is. Vervolgens is een programma ontwikkeld voor de praktijk om motorische activering structureel en betekenisvol in te kunnen zetten. Momenteel onderzoeken we de effectiviteit van dit programma. 

Wat wil je bereiken?

Een bijdrage aan de ondersteuning op het gebied van motorische activering voor mensen met EMB en daarmee ook een bijdrage aan hun kwaliteit van leven.Naar het teamoverzicht