Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Leentje van Alphen

Leentje van Alphen

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe promotieonderzoek gericht op de motorische activering van mensen met EMB. In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor motorische activering/bewegen voor deze groep mensen. In de praktijk zijn initiatieven ontwikkeld om mensen met EMB meer motorisch te activeren. We hebben gekeken welke initiatieven zijn ontwikkeld en wat de effectiviteit hiervan is. Vervolgens is een programma ontwikkeld voor de praktijk om motorische activering structureel en betekenisvol in te kunnen zetten. Momenteel onderzoeken we de effectiviteit van dit programma. 

Wat wil je bereiken?

Een bijdrage aan de ondersteuning op het gebied van motorische activering voor mensen met EMB en daarmee ook een bijdrage aan hun kwaliteit van leven.Naar het teamoverzicht