Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Judith van der Molen

Judith van der Molen

Junior-onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik werk als junior-onderzoeker bij de Academische Werkplaats EMB. Mijn werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een onderzoeksagenda. Deze werd opgesteld vanuit de vragen van zorgprofessionals en het uitvoeren van een literatuurreview.

Wat wil je bereiken?

Een nog betere aansluiting van wetenschap op de praktijk. Dan doen we door de professionals die elke dag werken met mensen met EMB te betrekken bij onderzoek, zodat de vragen die echt belangrijk zijn voor de praktijk bij de onderzoekers terechtkomen. Met als doel dat de uitkomsten van die onderzoeken ook weer aansluiten bij de praktijk.

Onderzoeken van Judith binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht