Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Jorien Luijkx

Jorien Luijkx

Universitair docent
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB richt ik mij als onderzoeker op de kwaliteit van leven van ouders, broers en zussen van mensen met EMB. Ik ben Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek. 

Wat wil je bereiken?

Aandacht en erkenning voor de belangrijke en intensieve rol die ouders, broers en zussen spelen in het leven van iemand met een ernstige meervoudige beperking. Door onderzoek kennis te verzamelen over de kwaliteit van leven van naasten. En over wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met EMB. Als we bijvoorbeeld beter weten welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op het welzijn van ouders, kan de ondersteuning in de praktijk beter afgestemd worden op hun wensen en behoeften.

Onderzoeken van Jorien binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht