Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Gineke Hanzen

Gineke Hanzen

Promovendus
Koninklijke Visio

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB werk ik aan het laatste jaar van mijn promotieonderzoek: ‘Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen’. Ik ben verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen als wetenschappelijk onderzoeker en ik ben werkzaam als fysiotherapeut binnen Koninklijke Visio. In deze functie werk ik voor mensen met visuele en verstandelijke beperkingen.

Wat wil je bereiken?

Zicht krijgen op participatie van mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Participatie is voor hen niet vanzelfsprekend. Daarom hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld om hier zicht op te krijgen. Het hulpmiddel is bedoeld voor ouders en verwanten en directe begeleiders. Het leidt ertoe dat volwassenen met deze beperkingen in verschillende omgevingen diverse activiteiten en ervaringen kunnen opdoen, die normaliter niet zo voor de hand liggen. 

Onderzoeken van Gineke binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht