Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Gerdine Douma

Gerdine Douma

Postdoc onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB ben ik werkzaam als senior-onderzoeker. Ik ben samen met collega’s betrokken bij verschillende projecten. Een hiervan is het opstellen van een onderzoeksagenda met vragen die zorgprofessionals hebben over (de ondersteuning van) mensen met EMB. Een ander onderzoek waarbij ik betrokken ben, is hoe snoezelen internationaal wordt toegepast.

Wat wil je bereiken?

Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren voor mensen met EMB en hun naasten. De Academische Werkplaats EMB is een mooie omgeving om aan dit doel te werken, vanwege de nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Hierdoor kan in het onderzoek relatief gemakkelijk worden aangesloten bij vragen vanuit de praktijk. Ook kunnen resultaten van het onderzoek die een positieve bijdrage leveren voor de praktijk eenvoudiger worden toegepast.Naar het teamoverzicht