Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Gemma Testerink

Gemma Testerink

Scientist Practitioner
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB ben ik aangesteld als scientist-practitioner: ik werk deels als onderzoeker en deels als ergotherapeut bij ’s Heeren Loo. Samen met Gerdine Douma en Masoud Salavati doe ik onderzoek naar de effecten van snoezelen. Snoezelen wordt in de praktijk veel gebruikt, maar we weten nog te weinig over de effecten.

Wat wil je bereiken?

Een effectieve en praktische vorm van snoezelen die we kunnen aanbieden aan mensen met EMB. Ik vind het mooi en belangrijk om onderzoek te doen naar activiteiten en omgevingen, die de mogelijkheid bieden aan mensen met EMB om nieuwe ervaringen op te doen, te leren en plezier te beleven.

Onderzoeken van Gemma binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht