Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Dinette van Timmeren

Dinette van Timmeren

Onderzoeker
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de AW EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB ben ik de trekker van het gezamenlijke Comeniusproject: Keuzeonderwijs Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking, door interprofessioneel samenwerken op mbo-, hbo- en wo-niveau. De samenwerking met de AW EMB bestaat onder meer uit het gebruiken van resultaten van onderzoek in het onderwijs. Ik werk bij de Hanzehogeschool als hogeschooldocent bij de Academie voor Verpleegkunde en als trekker van de Kenniswerkplaats ‘actief leven met een beperking’.    

Wat wil je bereiken?

Ik wil graag onderwijs ontwikkelen waar studenten en professionals leren over de grenzen van de eigen discipline te kijken. De complexe zorg- en ondersteuningsvraag van mensen met EMB vraagt om goede afstemming tussen de betrokken zorgverleners, in de vorm van interprofessioneel samenwerken vanuit een breed perspectief. Wat mij drijft is om studenten actief aan het leren te zetten en te houden. En ze ook enthousiast te maken voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ieder vanuit zijn/haar eigen kracht leert samen te werken.
Onderzoeken van Dinette binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht