Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Bas Bijl

Bas Bijl

Programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement, management team AW EMB
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens 's Heeren Loo zit ik in het Managementteam, het dagelijks bestuur van de Academische Werkplaats EMB. Ik ben programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek & Kennismanagement bij 's Heeren Loo. De totstandkoming van de Academische Werkplaats EMB is een goed voorbeeld van het soort activiteiten dat ik daar onderhanden heb.

Wat wil je bereiken?

Het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk is voor mij een belangrijk thema. We kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als we de werelden van wetenschappers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen slim en praktisch met elkaar verbinden. De Academische Werkplaats EMB is bij uitstek de plek waar deze werelden samen komen. Vanuit het Managementteam van de Academische Werkplaats EMB willen we drie dingen bereiken: Ten eerste, de formulering van een onderzoeksprogramma. Ten tweede, al het nodige doen dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Ten derde, erop toezien dat we ons programma realiseren. Naar het teamoverzicht