Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Bas Bijl

Bas Bijl

Management team AW EMB
Programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens 's Heeren Loo zit ik in het Managementteam, het dagelijks bestuur van de Academische Werkplaats EMB. Ik ben programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek & Kennismanagement bij 's Heeren Loo. De totstandkoming van de Academische Werkplaats EMB is een goed voorbeeld van het soort activiteiten dat ik daar onderhanden heb.

Wat wil je bereiken?

Het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk is voor mij een belangrijk thema. We kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als we de werelden van wetenschappers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen slim en praktisch met elkaar verbinden. De Academische Werkplaats EMB is bij uitstek de plek waar deze werelden samen komen. Vanuit het Managementteam van de Academische Werkplaats EMB willen we drie dingen bereiken: Ten eerste, de formulering van een onderzoeksprogramma. Ten tweede, al het nodige doen dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Ten derde, erop toezien dat we ons programma realiseren. Naar het teamoverzicht