Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Arjen van Assen

Arjen van Assen

Onderzoeker data-analyse
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik ben onderzoeker met de focus op data-analyse en ben betrokken bij diverse projecten. Maar ik richt me met name op het analyseren en modelleren van het verloop van de ontwikkeling van jonge kinderen met EMB. Daarnaast ben ik bezig met de afronding van een proefschrift over kindgerichte hulpverlening voor kinderen die opgroeien in gezinnen met complexe problematiek.

 

Wat wil je bereiken?

Met gedegen analyse wil ik beter inzicht geven in het verloop van de ontwikkeling van kinderen met EMB. Zo kan de ondersteuning van professionals en naasten beter op de behoeften worden afgestemd. Ik hoop op deze manier binnen de Academische Werkplaats EMB een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met EMB.Naar het teamoverzicht