Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Annette van der Putten

Annette van der Putten

Management team AW EMB
Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens de Rijksuniversiteit Groningen zit ik in het Managementteam van de Academische Werkplaats EMB. Ik ben hoogleraar binnen de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek. Ik richt mij op kennisontwikkeling over de ondersteuning van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten. Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar deze mensen met beperkingen zelf, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen en de relatie tussen deze drie groepen. Mijn rol bestaat uit het begeleiden van deze onderzoeken én het aanvragen van nieuwe projecten. Ook geef ik geregeld colleges aan studenten orthopedagogiek en lezingen in binnen- en buitenland.

Wat wil je bereiken?

Dat we kinderen en volwassenen met EMB gaan zien en erkennen als een groep die recht heeft op een leven zoals iedereen, waarin ze zich maximaal kunnen ontwikkelen én zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat ze van belang vinden. Hiervoor moeten we goed en mooi onderzoek uitvoeren, waarbij we gelijkwaardig samenwerken met de praktijk. 

Onderzoeken van Annette binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht