Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Annet ten Brug

Annet ten Brug

Postdoc-onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Als senior-onderzoeker houd ik me bezig met het onderzoek naar (culturele) participatie en de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun naasten. Mijn interesse binnen het onderzoek ligt bij sensorische stimulatie, bijvoorbeeld door voorlezen of snoezelen, en bij de kwaliteit van het gezinsleven. Naast mijn werk voor de Academische Werkplaats EMB ben ik docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek.


Wat wil je bereiken?
De wetenschap is gelukkig al lang niet meer iets dat volledig los staat van ‘de echte wereld’ maar ik hoop dat de afstand tussen wetenschap en praktijk weer een stukje kleiner wordt. Door een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals is de kans groter dat resultaten uit onderzoek relevant en toepasbaar zijn.

Onderzoeken van Annet binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht