Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Annet ten Brug

Annet ten Brug

Senior-onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Als senior-onderzoeker houd ik me bezig met het onderzoek naar (culturele) participatie en de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun naasten. Mijn interesse binnen het onderzoek ligt bij sensorische stimulatie, bijvoorbeeld door voorlezen of snoezelen, en bij de kwaliteit van het gezinsleven. Naast mijn werk voor de Academische Werkplaats EMB ben ik docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek.


Wat wil je bereiken?
De wetenschap is gelukkig al lang niet meer iets dat volledig los staat van ‘de echte wereld’ maar ik hoop dat de afstand tussen wetenschap en praktijk weer een stukje kleiner wordt. Door een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals is de kans groter dat resultaten uit onderzoek relevant en toepasbaar zijn.Naar het teamoverzicht