Kennisvragen Covid-19

CC
Lees meer over Annemieke Enninga

Annemieke Enninga

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe promotieonderzoek naar het adequaat signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. In eerder onderzoek is specifiek voor deze doelgroep een pijnmeetinstrument ontwikkeld: de POSAID. Met dit vervolgonderzoek willen we dit meetinstrument voldoende betrouwbaar en valide maken.


Wat wil je bereiken?

Mijn ambitie is dat het op tijd signaleren én behandelen van pijn een vast onderdeel wordt binnen de dagelijkse ondersteuning van mensen met EMB, zodat hun kwaliteit van bestaan op deze manier aanzienlijk verbeterd kan worden.

Onderzoeken van Annemieke binnen de AW-EMBNaar het teamoverzicht