Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC
Lees meer over Annemieke Enninga

Annemieke Enninga

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe promotieonderzoek naar het adequaat signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. In eerder onderzoek is specifiek voor deze doelgroep een pijnmeetinstrument ontwikkeld: de POSAID. Met dit vervolgonderzoek willen we dit meetinstrument voldoende betrouwbaar en valide maken.


Wat wil je bereiken?

Mijn ambitie is dat het op tijd signaleren én behandelen van pijn een vast onderdeel wordt binnen de dagelijkse ondersteuning van mensen met EMB, zodat hun kwaliteit van bestaan op deze manier aanzienlijk verbeterd kan worden.Naar het teamoverzicht