Kennisvragen Covid-19

CC

Partners EMB

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De basiseenheid orthopedagogiek behoort tot de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en heeft als doel het begrijpen, ondersteunen en verbeteren van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen die grote kans lopen op problemen in de opvoeding. Hierbij wordt zowel gekeken naar de persoon zelf maar vooral ook naar de rol die de omgeving (ouders en professionals) speelt bij deze opvoedingsproblematiek.

Waarom partner in de Academische Werkplaats EMB

De basiseenheid orthopedagogiek is vanaf de jaren ’80 pionier op het gebied van onderzoek naar de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met EMB en hun naasten, in nauwe samenwerking met de praktijk. Dit sluit naadloos aan bij de visie en missie van de Academische Werkplaats EMB. De Academische Werkplaats EMB maakt het mogelijk de samenwerking tussen verschillende organisaties, opleidingsinstituten en disciplines te formaliseren en ervoor te zorgen dat zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt aan de verbetering van de ondersteuning van mensen met EMB en hun naasten. 

Meer informatie over de Rijksuniversiteit Groningen

's Heeren Loo

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Dat doen wij in heel Nederland, met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis en poliklinische behandeling tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Van de cliënten met verstandelijke beperkingen die complexe en intensieve zorgvragen hebben, vormen mensen met EMB een belangrijke groep. Wij werken structureel samen met de Rijksuniversiteit Groningen om de diagnostiek, behandeling en ondersteuning van de groep mensen met EMB en hun naasten te verbeteren.

Waarom partner in de Academische Werkplaats EMB

De Academische Werkplaats EMB biedt de omgeving voor de ontwikkeling en toepassing van praktijkgericht onderzoek. Daar plukken cliënten en hun naasten de vruchten van (“goed leven”) en worden de professionals beter van (“mooi werk”).

Meer informatie over 's Heeren Loo

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen doet als University of Applied Sciences praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt gedaan vanuit de verschillende kenniscentra, waar Healthy Aging er een van is. Het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing is partner van de Academische Werkplaats EMB. 

Waarom Academische Werkplaats

Visie, doelen, onderzoeksonderwerpen en doelgroep van de onderzoekslijn bij de Hanzehogeschool en van de Academische EMB sluiten nauw bij elkaar aan. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar vanuit de verschillende opleidingen en disciplines (orthopedagogisch en paramedisch). Deze interdisciplinaire samenwerking en de samenwerking met naasten reflecteert de praktijk binnen de ondersteuning van mensen met EMB.

Meer informatie over de Hanzehogeschool Groningen

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen dat ondersteuning biedt met onderzoek, advies en begeleiding. Het zorgaanbod van Visio omvat de domeinen Revalidatie & Advies, Onderwijs en Wonen & Dagbesteding. Visio heeft veel specialistische kennis en expertise in huis en werkt voortdurend aan nieuwe methodieken en producten. Meer dan 70% van de mensen met een ernstige meervoudige beperking is ook slechtziend of blind. Ouders, verzorgers of begeleiders zoeken antwoord op complexe vragen die deze combinatie met zich meebrengt. 

Waarom partner in de Academische Werkplaats EMB?

De combinatie van onderzoek en zorgpraktijk die de Academische Werkplaats biedt, levert nieuwe kennis op voor ons. Door participatie in wetenschappelijk onderzoek wordt onze dienstverlening actueel gehouden, verbeterd en getoetst. We werken intensief samen met universiteiten, hogescholen en zusterorganisaties. Deelname van Visio aan de Academische Werkplaats EMB is een van de manieren om aan deze samenwerking vorm te geven.

Meer informatie over Koninklijke Visio