Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Wie ziet dat ik dingen vergeet?

Dit lees je op deze pagina:

Max_Alvares_Vega-foto_4.jpg

Foto door Max Alvares Vega

Introductie

De levensverwachting van mensen met EMB is sterk toegenomen. Dit maakt dat dementie prominenter aanwezig is in de gehandicaptenzorg. Voor mensen met EMB zijn er echter nauwelijks handvatten voor het signaleren en diagnosticeren van dementie.

In dit onderzoeksproject wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe dementie zich uit bij mensen met EMB. Relevante symptomen worden in kaart gebracht aan de hand van literatuur- en dossieronderzoek, focusgroepen enquêtes en interviews met praktijkexperts. Hieruit wordt een eerste versie van een lijst met symptomen van dementie bij mensen EMB ontwikkeld. Vanuit de praktijk blijkt dat er een grote behoefte is aan kennisdeling en ervaringsuitwisseling over dementie bij mensen met EMB. In dit project wordt daarom de informatiebehoefte bij familieleden en zorgprofessionals in kaart gebracht. Dit vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een (online) cursus.

Voor de praktijk

Zowel de lijst van symptomen als de (online) cursus gaan functioneren als handvatten voor zorgprofessionals en familieleden, zodat zij gaan zien dat iemand met EMB dingen vergeet. 

Over de onderzoeker

Lees meer over Maureen Wissing

Maureen Wissing

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik doe onderzoek naar hoe dementie zich uit bij mensen met EMB en naar de informatiebehoefte van familieleden en zorgprofessionals. Ik ben promovendus bij Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Kennis genereren die ook daadwerkelijke bruikbaar is in de praktijk. Gedurende dit onderzoek hoop ik handvatten te kunnen ontwikkelen voor zorgprofessionals en familieleden, om te helpen de achteruitgang van iemand met EMB in kaart te brengen.