Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Volwassen broers en zussen in beeld!

Dit lees je op deze pagina:

Lachende_begeleidster_en_jongen.jpg

Introductie

Het onderzoek ‘Volwassen broers en zussen in beeld’ richt zich op de rol van de tweede generatie familieleden (broers en zussen) in het leven van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB).

Lees ook: De diepte in met .... Naomi Dorsman 

Deel 1: rol van broers en zussen

In het eerste deel van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de rollen die volwassen broers en zussen vervullen in het leven van mensen met EMB.
  • Wat zijn de ervaringen van broers en zussen?
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben zij?
  • En wat betekent hun betrokkenheid voor de sociale contacten en participatie van hun broer of zus met EMB?


Deel 2: samenwerking met zorgprofessionals

Het tweede deel van het onderzoek is gericht op de zorgprofessionals. Daarin willen we kijken hoe de samenwerking verloopt.
  • Hoe wordt betrokkenheid van tweede generatie familieleden gefaciliteerd door professionals en organisaties?
  • Welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig?
  • En welke rol vervullen zorgprofessionals bij de overdracht van zorgtaken van ouders naar broers en zussen van mensen met EMB?


Voor de praktijk

Op basis van deze deelonderzoeken wordt een methode ontwikkeld om:

  • Betrokkenheid van broers en zussen te faciliteren en hen te ondersteunen bij het vervullen van de gewenste rollen.
  • Zorgprofessionals te ondersteunen in samenwerking met familieleden van de tweede generatie.
  • Zorgorganisaties en overheidsinstanties te adviseren over mogelijkheden om familieleden van de tweede generatie te ondersteunen en betrokkenheid te faciliteren.
  • Een bijdrage te leveren aan het vergroten/behouden van sociale contacten en participatie van personen met EMB.


Over de onderzoeker

Lees meer over Naomi Dorsman

Naomi Dorsman

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?
Mijn promotieonderzoek richt zich op de rol van de tweede generatie familieleden (broers en zussen) in het leven van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Ik ben promovendus aan de Hanzehogeschool Groningen.

 

Wat wil je bereiken?
Mijn wens is dat we door dit onderzoek meer te weten komen over de ervaringen en wensen van volwassen broers en zussen en welke rol zij vervullen in het leven van hun broer of zus met EMB. Op basis daarvan willen we kijken hoe broers en zussen betrokken kunnen zijn op een manier die zij zelf prettig vinden, zodat mensen met EMB zo goed mogelijk ondersteund worden door hun familie.