Kennisvragen Covid-19

CC

Snoezelen

Dit lees je op deze pagina:

Ballenbad crop.jpg

foto: 's Heeren Loo

Het onderzoek heeft betrekking op snoezelen en de wijze waarop dit wordt toegepast in de praktijk. Snoezelen richt zich op het aanbieden van zintuiglijke prikkels (prikkels die je kunt horen, zien, voelen, ruiken, proeven), veelal in een speciaal ingerichte snoezelruimte.

Internationale vragenlijst 2021

Direct naar de vragenlijst snoezelen? Klik hier: Snoezelonderzoek Academische Werkplaats EMB

Factsheet informatie onderzoek

Factsheet informatie doelgroep

Deelprojecten

Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten.

  1. Literatuurstudie om inzicht te krijgen in de toepassing en effectiviteit van snoezelen bij diverse doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een niet aangeboren hersenletsel.
  2. (Inter)nationale vragenlijst om inzicht te krijgen in de wijze waarop snoezelen in de praktijk wordt aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze vragenlijst is gericht aan zorgprofessionals en aan ouders/verwanten.

Voor de praktijk

Het onderzoek levert een brede inventarisatie op van de wijze waarop snoezelen wordt toegepast en van mogelijk effecten. Een inventarisatie van de literatuur en van de wijze waarop snoezelen in de praktijk wordt aangeboden levert:

  • een beschrijving van één of meerdere vormen van snoezelen.
  • inzicht in stimulerende en belemmerende factoren en mogelijke effecten van snoezelen.
  • een bijdrage aan het formuleren van een passende onderzoeksvorm naar de effectiviteit van snoezelen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Over de onderzoeker

Lees meer over Gemma Testerink

Gemma Testerink

Scientist Practitioner
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB ben ik aangesteld als scientist-practitioner: ik werk deels als onderzoeker en deels als ergotherapeut bij ’s Heeren Loo. Samen met Gerdine Douma en Masoud Salavati doe ik onderzoek naar de effecten van snoezelen. Snoezelen wordt in de praktijk veel gebruikt, maar we weten nog te weinig over de effecten.

Wat wil je bereiken?

Een effectieve en praktische vorm van snoezelen die we kunnen aanbieden aan mensen met EMB. Ik vind het mooi en belangrijk om onderzoek te doen naar activiteiten en omgevingen, die de mogelijkheid bieden aan mensen met EMB om nieuwe ervaringen op te doen, te leren en plezier te beleven.

Andere onderzoeken van Gemma Testerink