Kennisvragen Covid-19

CC

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking.

Dit lees je op deze pagina:

Max_Alvares_Vega-foto_3.jpg

Foto door Max Alvares Vega

Introductie

Binnen dit onderzoek brengen we in kaart hoe naasten hun kwaliteit van leven waarderen en wat de ervaringen zijn van naasten van mensen met een beperking. Ook wordt onderzocht welke factoren samenhangen met de kwaliteit van leven van de naasten. 

De drie vragen binnen het onderzoek zijn:

Hoe beoordelen en ervaren naasten van mensen met een beperking hun kwaliteit van leven?

  1. Welke kenmerken van naasten zijn gerelateerd aan de ervaren kwaliteit van leven van deze naasten?
  2. Welke kenmerken van de persoon met een beperking zijn gerelateerd aan de ervaren kwaliteit van leven van naasten van deze persoon?

Via een digitaal vragenlijst onderzoek en verschillende focusgroep zullen we een antwoord geven op bovenstaande vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de naasten van verschillende doelgroepen. Eén van die groepen zijn de naasten van mensen van 30 jaar of ouder met EMB.

Voor de praktijk

Inzicht krijgen in de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking en in het bijzonder mensen met EMB. 

Over de onderzoeker

Lees meer over Jorien Luijkx

Jorien Luijkx

Universitair docent
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Binnen de Academische Werkplaats EMB richt ik mij als onderzoeker op de kwaliteit van leven van ouders, broers en zussen van mensen met EMB. Ik ben Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek. 

Wat wil je bereiken?

Aandacht en erkenning voor de belangrijke en intensieve rol die ouders, broers en zussen spelen in het leven van iemand met een ernstige meervoudige beperking. Door onderzoek kennis te verzamelen over de kwaliteit van leven van naasten. En over wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met EMB. Als we bijvoorbeeld beter weten welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op het welzijn van ouders, kan de ondersteuning in de praktijk beter afgestemd worden op hun wensen en behoeften.