Kennisvragen Covid-19

CC

Kennisagenda EMB

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-2.png

Introductie

In de afgelopen jaren is relatief veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mensen met EMB. Een overzicht van deze kennis biedt waardevolle informatie aan diegenen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met EMB. 

Vanuit de Academische Werkplaats EMB laten we ons voor een groot deel leiden door vragen uit de praktijk. Eerder hebben we (toen nog vanuit de Rijksuniversiteit Groningen) in samenwerking met EMB Nederland (voorheen BOSK) en Handicap NL de Onderzoeksagenda EMB opgesteld, met daarin vragen van ouders.

De volgende stap is het onderzoek Kennisagenda EMB. In dit onderzoek brengen we vanuit de AW EMB in kaart welke vragen er zijn vanuit de praktijk van de zorgprofessionals.


Voor de praktijk

Met de input van zorgprofessionals stellen we een kennisagenda op van thema’s die zorgprofessionals het belangrijkst vinden in de ondersteuning van mensen met EMB. Daarnaast kijken we welke informatie al beschikbaar is in de wetenschappelijke literatuur en waar voor onderzoek nog kansen liggen. Zo blijft toekomstig onderzoek zich richten op vragen die belangrijk zijn voor de praktijk.


Over de onderzoeker

Lees meer over Judith van der Molen

Judith van der Molen

Junior-onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik werk als junior-onderzoeker bij de Academische Werkplaats EMB. Mijn werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een onderzoeksagenda. Deze werd opgesteld vanuit de vragen van zorgprofessionals en het uitvoeren van een literatuurreview.

Wat wil je bereiken?

Een nog betere aansluiting van wetenschap op de praktijk. Dan doen we door de professionals die elke dag werken met mensen met EMB te betrekken bij onderzoek, zodat de vragen die echt belangrijk zijn voor de praktijk bij de onderzoekers terechtkomen. Met als doel dat de uitkomsten van die onderzoeken ook weer aansluiten bij de praktijk.