Kennisvragen Covid-19

CC

De Krachten Gebundeld voor een Gezonde Leefstijl!

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-2.png

Introductie

Een gezonde leefstijl is belangrijk, ook voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Het ZonMw project 'Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!' wil een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, die deze mensen kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben voor een gezonde leefstijl ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert; een gezondheidsbevorderende omgeving.

Set van 3 projecten

Het onderzoek bestaat uit een set van 3 projecten:

  1. Kennis verzamelen bij mensen met verstandelijke beperkingen en hun professionele begeleiders over gezondheid, het belang van gezonde leefstijl en de benodigde ondersteuning in de omgeving.
  2. Ontwikkelen van een leertraject voor de professionele begeleiders in co-creatie met hen.
  3. Implementeren en evalueren van het leertraject.


Voor de praktijk

Dit leertraject zal vanaf 2021 beschikbaar zijn voor zorgorganisaties via het Kennisplein. Het traject kan ingezet worden binnen teams van professionele begeleiders.

Kijk voor meer informatie op:

Over de onderzoeker

Lees meer over Annelies Overwijk

Annelies Overwijk

Promovendus
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik verricht onderzoek naar leefstijl bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Hierbij richt ik mij op de begeleiders en hoe zij ondersteuning kunnen geven op het gebied van voeding en beweging.

Wat wil je bereiken?

Een gezondere leefomgeving creëren voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Mensen met EMB zijn bij keuzes voor een gezonde leefstijl afhankelijk van hun omgeving. Daarom vind ik het zo belangrijk dat de mensen in hun omgeving bewust zijn van wat gezond is en hoe ze een gezonde leefstijl al met kleine dingen kunnen stimuleren.