Kennisvragen Covid-19

CC

Contact in Coronatijd

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-3.png

Introductie

Sinds de uitbraak van Corona is het bezoeken van woonlocaties minder mogelijk. Andere manieren van contact hebben hun intrede gedaan om toch contact te kunnen hebben, zoals beeldbellen, filmpjes, facetimen en andere vormen van digitaal contact. Het onderzoeksproject 'Contact in Coronatijd' is op zoek naar ervaringen.

Digitaal contact 

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen op de kop gezet. Dit geldt ook zeker voor mensen met een beperking in een woonlocatie. Voor hen is het niet meer zo vanzelfsprekend om contact te hebben met familie en vrienden. Aan de ene kant mogen bewoners beperkt of geen bezoek ontvangen en aan de andere kant mogen de bewoners zelf ook beperkt of niet bij familie en vrienden op bezoek. Het verminderde sociale contact kan grote gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van bewoners. Het advies is daarom om meer met elkaar te bellen. Beeldbellen maakt het mogelijk om elkaar te zien, waardoor de gevolgen op de gezondheid kunnen worden verzacht.

Voor de praktijk  

De vraag is welke vormen van contact werken voor welke doelgroep. Waar hebben bewoners en naasten behoefte aan? Vinden bewoners het fijn om naast fysiek bezoek (wanneer dat mogelijk is) ook digitaal bezoek te hebben? En wat is haalbaar? Niet alleen voor bewoners en naasten, maar ook voor professionals. Samen met de Academische Werkplaats ’s Heeren Loo (Vrije Universiteit), Academische Werkplaats Bartiméus (VU), Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en cliëntorganisatie KansPlus brengen wij in beeld voor wie ‘digitaal op bezoek’ haalbaar en aantrekkelijk is. Om ervoor te zorgen dat bewoners, naasten en professionals de beschikbare alternatieven van digitaal bezoek kunnen gebruiken, wordt samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en Universiteit Twente gekeken naar een duurzame implementatie.  

De wetenschappelijke kennis en de opgedane ervaring van bewoners, naasten, professionals en vrijwilligers moet uiteindelijk leiden tot een handreiking voor maatwerk rondom digitaal op bezoek. Welke randvoorwaarden zijn er voor digitaal bezoek en hoe kunnen woonzorglocatie helpen bij digitaal bezoek, zodat dit voor bewoners en naasten nog prettiger verloopt.

Over de onderzoekers

Lees meer over Lotte Piekema

Lotte Piekema

Onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?
Ik ben als onderzoeker betrokken bij het project Contact in Coronatijd. Dit project moet inzicht bieden in de verschillende behoeften en wensen van bewoners en naasten met betrekking tot de inzet van ICT-middelen voor sociaal contact. Digitaal bezoek kan de impact op de gezondheid verzachten wanneer fysiek bezoek niet mogelijk is, maar kan ook naast fysiek bezoek worden ingezet. Door het gesprek aan te gaan met bewoners, naasten, vrijwilligers, professionals, managers en bestuurders willen we zo veel mogelijk kennis en ervaring verzamelen. Een toepasbare handreiking moet inzicht geven hoe we ICT-middelen duurzaam kunnen implementeren.

Wat wil je bereiken?
Ik wil graag het leven van gezinnen in onze doelgroep vergemakkelijken, zodat zij minder hoeven na te denken over hoe ze zorg moeten regelen of hoe ze bepaalde voorzieningen moeten gebruiken maar juist meer kunnen genieten van de tijd met elkaar. Hiervoor is het belangrijk om de wetenschappelijke kennis die we hebben te combineren met de kennis en ervaring van gezinnen binnen onze doelgroep

Lees meer over Annet ten Brug

Annet ten Brug

Postdoc-onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Als senior-onderzoeker houd ik me bezig met het onderzoek naar (culturele) participatie en de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun naasten. Mijn interesse binnen het onderzoek ligt bij sensorische stimulatie, bijvoorbeeld door voorlezen of snoezelen, en bij de kwaliteit van het gezinsleven. Naast mijn werk voor de Academische Werkplaats EMB ben ik docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek.


Wat wil je bereiken?
De wetenschap is gelukkig al lang niet meer iets dat volledig los staat van ‘de echte wereld’ maar ik hoop dat de afstand tussen wetenschap en praktijk weer een stukje kleiner wordt. Door een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals is de kans groter dat resultaten uit onderzoek relevant en toepasbaar zijn.

Andere onderzoeken van Annet ten Brug