Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Bewegen op maat

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-1.png

Introductie

Kinderdagcentrum (KDC) Aandachtslab is een kinderdagcentrum voor kinderen met EMB. Het uitgangspunt van KDC Aandachtslab is een individuele ondersteuning gericht op maximale ontwikkeling en kwaliteit van bestaan van een kind met EMB. Bewegen staat hierin centraal.

KDC Aandachtslab

Voor kinderen met EMB is bewegen niet vanzelfsprekend. Zij hebben hiervoor veel ondersteuning nodig van anderen. Binnen KDC Aandachtslab worden beweegactiviteiten individueel afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen met EMB. Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse programma van elk kind en wordt ondersteund door alle betrokkenen.

KDC Aandachtslab is het eerste kinderdagcentrum in Nederland waarin (deze vorm van) bewegingsgerichte ondersteuning ingezet is. De doelstelling van het huidige project is om deze innovatieve ondersteuningsvorm te evalueren op uitvoerbaarheid en effecten.

Voor de praktijk

Bij bewezen effectiviteit zal KDC Aandachtslab fungeren als voorbeeld voor andere KDC’s waarbij bewegen centraal staat binnen de ondersteuning van kinderen met EMB.

Over de onderzoekers

Lees meer over Annette van der Putten

Annette van der Putten

Hoogleraar, management team AW EMB
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens de Rijksuniversiteit Groningen zit ik in het Managementteam van de Academische Werkplaats EMB. Ik ben hoogleraar binnen de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek. Ik richt mij op kennisontwikkeling over de ondersteuning van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten. Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar deze mensen met beperkingen zelf, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen en de relatie tussen deze drie groepen. Mijn rol bestaat uit het begeleiden van deze onderzoeken én het aanvragen van nieuwe projecten. Ook geef ik geregeld colleges aan studenten orthopedagogiek en lezingen in binnen- en buitenland.

Wat wil je bereiken?

Dat we kinderen en volwassenen met EMB gaan zien en erkennen als een groep die recht heeft op een leven zoals iedereen, waarin ze zich maximaal kunnen ontwikkelen én zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat ze van belang vinden. Hiervoor moeten we goed en mooi onderzoek uitvoeren, waarbij we gelijkwaardig samenwerken met de praktijk. 

Lees meer over Aly Waninge

Aly Waninge

Lector Hanzehogeschool Groningen, management team AW EMB
Hanzehogeschool Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Namens Hanzehogeschool ben ik lid van het Managementteam en ik ben als co-promotor betrokken bij verschillende promotieonderzoeken binnen de Academische Werkplaats EMB, waaronder: motorische activering, participatie en Kwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met EMB.

Wat wil je bereiken?

Voldoen aan de behoefte uit de praktijk aan theoretisch gebaseerde en wetenschappelijk onderbouwde kennis, wat betreft diagnostiek en behandeling. Ik voel me erg betrokken bij de doelgroep van mensen met visuele, (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperking, in de praktijk en in de wetenschap. Ik ben gedreven om bij te dragen aan het genereren van nieuwe kennis binnen een gedegen wetenschappelijk proces waarin ook naasten en professionals participeren.