Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Bewegen op maat

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-1.png

Introductie

Kinderdagcentrum (KDC) Aandachtslab is een kinderdagcentrum voor kinderen met EMB. Het uitgangspunt van KDC Aandachtslab is een individuele ondersteuning gericht op maximale ontwikkeling en kwaliteit van bestaan van een kind met EMB. Bewegen staat hierin centraal.

KDC Aandachtslab

Voor kinderen met EMB is bewegen niet vanzelfsprekend. Zij hebben hiervoor veel ondersteuning nodig van anderen. Binnen KDC Aandachtslab worden beweegactiviteiten individueel afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen met EMB. Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse programma van elk kind en wordt ondersteund door alle betrokkenen.

KDC Aandachtslab is het eerste kinderdagcentrum in Nederland waarin (deze vorm van) bewegingsgerichte ondersteuning ingezet is. De doelstelling van het huidige project is om deze innovatieve ondersteuningsvorm te evalueren op uitvoerbaarheid en effecten.

Voor de praktijk

Bij bewezen effectiviteit zal KDC Aandachtslab fungeren als voorbeeld voor andere KDC’s waarbij bewegen centraal staat binnen de ondersteuning van kinderen met EMB.

Over de onderzoeker

Lees meer over Leontien Bossink

Leontien Bossink

Postdoc onderzoeker
's Heeren Loo

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Ik werk als postdoc bij de Academische Werkplaats EMB. Ik ben betrokken bij het opstellen van een onderzoeksagenda vanuit het perspectief van zorgprofessionals en de bestaande wetenschappelijke kennis over kinderen en volwassenen met EMB. Daarnaast starten we met een project gericht op het signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. Ik werk als gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo.

Wat wil je bereiken?

Ik wil nieuwe kennis generen, zodat we de ondersteuning aan en behandeling van kinderen en volwassenen met EMB (nog) beter kunnen afstemmen op individuele behoeften en wensen. Een andere ambitie is dat bewegen een gericht en structureel onderdeel gaat worden binnen de ondersteuning van mensen met EMB.

Andere onderzoeken van Leontien Bossink