Kennisvragen Covid-19

CC

Assessment bij mensen met EMB

Dit lees je op deze pagina:

awemb-stock-5.png

Introductie

Dit onderzoek richt zich op assessment bij mensen met EMB. Het is gestart met een internationale inventarisatie, waarin professionals online zijn bevraagd over welke vormen van assessment zij inzetten in de ondersteuning van mensen met EMB, met welk doel en welke knelpunten zij daarbij ervaren.

Door middel van een literatuurreview is de kwaliteit van ingezette instrumenten onderzocht, waarin voornamelijk is gekeken of instrumenten ontwikkeld zijn voor de doelgroep en of instrumenten onderzocht zijn op psychometrische kwaliteit.

Vervolgens is de validiteit van het Gedragstaxatie-Instrument geanalyseerd. Dit is een instrument dat ontwikkeld is om functionele mogelijkheden bij mensen met EMB in kaart te brengen. Nu wordt onderzocht of en hoe het instrument aangepast moet worden om het toepasbaarder te maken bij de doelgroep. Uiteindelijk wordt op basis van de feedback van professionals een nieuwe versie van het Gedragstaxatie-Instrument ontwikkeld.

Voor de praktijk

  • Dit levert een overzicht op van de stand van zaken: welke assessmentmethoden worden zoal ingezet? Welke knelpunten worden ervaren door professionals?
  • Daarnaast levert het een nieuwe versie van het Gedragstaxatie-Instrument op. Dit kan inzicht geven in wat iemand wel kan en niet kan. Daar kan ondersteuning op worden afgestemd, bijvoorbeeld om ontwikkeling te stimuleren.

Over de onderzoeker

Lees meer over Marleen Wessels

Marleen Wessels

Promovendus
Rijksuniversiteit Groningen

Wat doe je binnen de Academische Werkplaats EMB?

Mijn promotieonderzoek richt zich op assessment bij mensen met EMB. Met assessment kunnen mogelijkheden, voorkeuren, wensen en behoeften van mensen met EMB in kaart gebracht worden. Daarop kan men ondersteuning afstemmen. Ik ben promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat wil je bereiken?

Meer informatie over de kwaliteit van assessment bij mensen met EMB. Assessmentmethoden die ontwikkeld zijn voor de doelgroep en onderzocht zijn op psychometrische kwaliteit, zijn nog schaars. Daarnaast is het doel van mijn onderzoek het verbeteren van de psychometrische kwaliteit van een instrument dat functionele mogelijkheden in kaart beoogt te brengen. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is voor mij van groot belang.