Kennisvragen Covid-19

CC

Spreken vanuit 3 rollen

Datum: 22-06-2020

Eén van de drie keynote sprekers op het congres Pronkjewailtjes uut Noorden dd 27 februari was collega Nicole van den Dries-Luitwieler. Als promovenda, als ervaringsdeskundige en als zorgprofessional sprak ze vanuit deze drie rollen. “De focus van mijn verhaal lag op de waardering van de kennis van ervaringsdeskundigen binnen het wetenschappelijk onderzoek.

De kennis van ervaringsdeskundigen en van wetenschappelijke onderzoekers wordt nog niet altijd als gelijkwaardig gezien, merkt Nicole. “Het zijn verschillende werelden, waarin verschillende talen worden gesproken. Ze verstaan elkaar niet altijd. Het is mijn persoonlijke missie om die werelden bij elkaar te brengen.”

Gemengd publiek
Het congres was een mooie gelegenheid om deze missie kracht bij te zetten. Pronkjewailtjes is een laagdrempelig congres, bedoeld om familieleden en zorgmedewerkers van mensen met een verstandelijke beperking kennis te laten maken met het onderzoek uit het noorden. Nicole zag in het publiek een mix van naasten en professionals. In haar workshop was dat 50-50. “Dat is rijk en mooi.”

Beter onderzoek

Er is nog veel werk te verzetten. Naasten worden nog te weinig betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en niet altijd op de juiste manier, vindt Nicole. “Ben je als onderzoeker oprecht nieuwsgierig en wil je echt samenwerken om een beter onderzoek te hebben, betrek ervaringsdeskundigen dan al bij de start van je onderzoek. En vervolgens bij alle fases en niveaus. Niet alleen aan de zijlijn als klankbord. Dat wil ik onderzoekers op het hart drukken.”

Spannend
“Met ervaringsdeskundigen kan je onderzoek een andere wending nemen. Dat is mogelijk en dat kan ook spanning geven. Maar dat komt alleen maar ten goede aan je onderzoek. Voor wetenschappelijk onderzoek is het juist interessant als dingen anders gaan dan je had aangenomen.”

Vaste denkpatronen los maken
Nicole kreeg veel respons op haar verhaal. “Na de presentatie ben ik vaak aangesproken. Mensen vinden het interessant, ze werden nieuwsgierig. Na de workshop kwam de discussie op gang. Dat is mooi. Zo komen we los van onze denkpatronen en zetten we een verandering in gang. Bij alle partijen.”

Meer over Nicole van den Dries - Luitwieler
Nicole is als promovenda betrokken bij het project Sterker Samen, ervaringsdeskundig als moeder van dochter Yrsa en ze werkt als kinderfysiotherapeut in revalidatiecentrum Rijndam Revalidatie.


Nicole-van-den-Dries

Deel deze pagina op: